Dlaczego banki podnoszą stopy procentowe?

0

Co może wyniknąć z przeciągającej się „zbyt luźnej” polityki monetarnej?

Wzrost stóp procentowych powoduje zwiększenie kosztów kredytu i inwestycji, co może zmniejszyć wydatki konsumpcyjne i inwestycyjne, a tym samym spowolnić wzrost gospodarczy oraz ograniczyć podaż pieniądza. Wszystko to ma na celu utrzymanie pożądanego poziomu inflacji.

Przeciągająca się „zbyt luźna” polityka monetarna, czyli utrzymywanie niskich stóp procentowych i dużej podaży pieniądza, może prowadzić do nadmiernej ekspansji kredytowej, co zwiększa ryzyko wystąpienia inflacji. Długotrwałe niskie stopy procentowe mogą także prowadzić do powstawania m.in. baniek spekulacyjnych na rynkach finansowych.

Jeśli „zbyt luźna” polityka monetarna utrzymuje się przez długi czas, może to skutkować pojawieniem się kryzysu finansowego, takiego jak ten z 2008 r., którego źródłami były m.in. nadmierna ekspansja kredytowa i ryzykowne inwestycje banków.

Leave a Reply

    Zapisz się na szkolenie

      Zapisz się na kurs