Kwartalnik dla rynku finansowego i ubezpieczeniowego

Makrotrendy

WYDAWCA

Gdańska Akademia Bankowa
w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową
ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk
biuro@gab.com.pl
www.gab.com.pl

REDAKCJA

  • Redaktor naczelny:Jan Maria Szomburg, Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej w IBnGR
  • Zastępca redaktora naczelnego:Sławomir Dąbrowski, Koordynator Rady SMRP w IBnGR
  • Redaktor prowadzący:Marcin Wandałowski, Koordynator badań SMRP w IBnGR
  • Sekretarz redakcji:Martyna Kostyra, Koordynator Biura GAB i SMRP

    Zapisz się na szkolenie

      Zapisz się na kurs