Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (którego Gdańska Akademia Bankowa jest integralną częścią) i opisuje zasady przetwarzania danych oraz ich bezpieczeństwa, a także zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość.
 2. Administratorem danych osobowych jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (którego Gdańska Akademia Bankowa jest integralną częścią) (dalej „Administrator Danych”) z siedzibą ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk, biuro@gab.com.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu informacyjnym, w zakresie przekazywania wiadomości o wydawnictwach Gdańskiej Akademii Bankowej oraz informacji dotyczących działalności Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.
 4. Dane będą gromadzone i przetwarzane, gdy jest to niezbędne do wykonywania celów Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie danych jest dobrowolne.
 6. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 7. Każdej osobie przysługuje dostęp do danych, które jej dotyczą, w szczególności:
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych

             W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych (zob. pkt 2.).

 1. Każda osoba ma ponadto prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 4. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do innych organizacji międzynarodowych i podmiotów, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.

  Zapisz się na szkolenie

   Zapisz się na kurs