Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju

Warsztaty na których dowiesz się jak raportować zgodnie z regulacjami i międzynarodowymi standardami, zrozumiesz po co przygotowywać raport zrównoważonego rozwoju oraz jak czytać zawarte w nim informacje.

Wraz z rosnącym znaczeniem tematyki zrównoważonego rozwoju, ale także regulacjami unijne nakładającymi na coraz większą liczbę podmiotów obowiązki w zakresie raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju rośnie znaczenie tego typu raportowania. Raport zrównoważonego rozwoju, nazywany też raportem CSR lub raportem ESG, przestaje być narzędziem komunikacji, ale staje się elementem zarządzania organizacją oraz istotnym źródłem wiedzy o organizacji, jej wynikach, ale też ryzykach powiązanych z działalności. PO dane ESG coraz częściej sięgają inwestorzy i kredytodawcy. W najbliższych latach znacząco zwiększy się też liczba firm objętych obowiązkiem raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju.

 

Dlaczego warto

Osoby uczestniczące w szkoleniu:

  • dowiedzą się jak wygląda rynek raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, jaka jest skala tego zjawiska w kraju i na świecie, jakie są najlepsze standardy i praktyki
  • zapoznają się z obecnie obowiązującymi bądź przygotowywanymi regulacjami w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju
  • dowiedzą się jakie są cechy dobrego raportu oraz jakie korzyści raportowanie danych społecznych środowiskowych i zarządczych może przynieść organizacji raportującej oraz czytelnikom raportów
  • dowiedzą się kto i jakich danych może szukać w raporcie oraz zastanowią się nad tym jak przygotować i przedstawiać dane, aby były użyteczne

Szkolenie: RAPORTOWANIE KWESTII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Dla kogo

Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość, compliance, zarządzanie ryzykiem, relacje inwestorskie oraz oczywiście CSR, zrównoważony rozwój lub ESG

Program szkolenia

Rynek raportowania

Omówienie rozwoju raportowania zrównoważonego rozwoju na przestrzeni ostatnich lat. Przedstawienie kluczowych standardów raportowania w tym GRI, SASB. Pokazanie powiązań pomiędzy raportowaniem a realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Regulacje

Omówienie regulacji powiązanych z raportowaniem kwestii zrównoważonego rozwoju w tym Sustainable Finance Reporting Directive (SFDR), projektu Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) czy taksonomii. Przedstawienie regulacji na tle wdrażania przez UE Europejskiego Zielonego ładu i realizacji strategii na rzecz zrównoważonego finansowania

Przygotowanie raportu

Omówienie procesu przygotowania raportu, zwrócenie uwagi na zasadę istotności (w tym rekomendowaną przez UE zasadę podwójnej istotności) oraz angażowanie interesariuszy.

Użyteczność raportu

Omówienie czynników sukcesu i charakterystyki dobrego raportu. Przedstawienie użyteczności oraz korzyści z raportowania zarówno dla organizacji raportującej jak i dla czytelników.

TRENER

Trener

dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk, ekspertka w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju. Specjalizuje się w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju/ ESG,  strategiach odpowiedzialnego zarządzania/ zrównoważonego rozwoju, zarządzaniu relacjami z kluczowymi interesariuszami, odpowiedzialnej sprzedaży.

Właścicielka firmy doradczej SAPERE, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 2009-2019 związana z firmami doradczymi z B4. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów doradczych dla największych podmiotów i grup kapitałowych działających w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Pracowała dla firm polskich, międzynarodowych oraz Spółek Skarbu Państwa. Posiada doświadczenie realizacji projektów dla firm z różnych branż, w tym: logistycznej, finansowej, energetycznej, wydobywczej, FMCG, ICT czy farmaceutycznej.

Członek Global Reporting Initiative Stakeholder Council oraz wiceprzewodnicząca Rady Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży. Była członkiem Komitetu Technicznego 305 zajmującego się społeczną odpowiedzialnością, w tym normą ISO 26000 oraz członkiem Komitetu weryfikującego tłumaczenie Wytycznych GRI G4 na język polski. Ekspert w Konkursie Dobroczyńca Roku oraz w konkursie Społeczny StartUp. 

Na liście 50 kobiet polskiego CSR. Laureatka pierwszej edycji nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” przyznawanej przez koalicję Prezesi-Wolontariusze. Zdobywczyni wyróżnienia w trzeciej edycji konkursu Pióro Odpowiedzialności na najlepszy artykuł ekspercki dotyczący CSR.

Absolwentka politologii oraz zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim, programu MBA Management for Central and Eastern Europe na Uniwersytecie Viadrina (stypendystka Fundacji Haniela) ukończonego z wyróżnieniem oraz międzynarodowego programu LEAD-Leadership for Sustainable Future. Obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w Szkole Głównej Handlowej, za którą otrzymała drugą nagrodę w konkursie Verba Veritatis na najlepsze prace dotyczące etyki i odpowiedzialnego zarządzania.

    Zapisz się na szkolenie

      Zapisz się na kurs