Nowe technologie. Wiedza, cyfryzacja, cyberbezpieczeństwo.

Dynamiczny postęp rynku technologii skutkuje zwiększeniem jej dostępności. Staje się ona elementem codziennego życia dla firm, klientów a także podstawą funkcjonowania wielu branż i gałęzi gospodarki. Trwająca od lat transformacja cyfrowa jest widoczna we wszystkich branżach, a proces cyfryzacji dotyka nie tylko duże, ale również małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Tym samym współczesny klient, jest stale poddawany napływowi nowych informacji, które mają pomóc mu podjąć właściwe decyzje. Jednostki samorządu terytorialnego, firmy, przedsiębiorcy muszą podjąć wyzwanie związane z wykorzystaniem i korzystaniem z nowych technologii. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi technologiami, które mogą wykorzystać przedsiębiorcy, klienci i jednostki samorządu terytorialnego. Wprowadzenie do organizacji nowych technologii należy rozpatrywać pod kątem inwestycji i korzyści, jakie przyniesie usprawnienie zarządzania, automatyzacja, zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego, lepszy przepływ danych oraz dokumentów czy dostęp do kluczowych danych.

Dlaczego warto

Osoby uczestniczące w szkoleniu:

 • odkryją jak przygotować się na transformację cyfrową
 • dowiedzą się jak zwiększyć efektywność pracy grupowej wykorzystując nowe narzędzia technologiczne
 • przygotują się do procesu wdrążenia zmiany
 • poznają strukturę i zasady przygotowania transformacji cyfrowej
 • otrzymają ukierunkowanie i inspirację do uruchamiania inicjatyw związanych z nowymi technologiami

Szkolenie: NOWE TECHNOLOGIE. WIEDZA, CYFRYZACJA, CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Dla kogo

Dwudniowe szkolenie dla osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych technologii, chcących pogłębić swoją wiedzę, jednostki samorządów terytorialnych, prywatni przedsiębiorcy

Program szkolenia

Dzień 1

 • Wyzwania dla przedsiębiorstw, klientów, menadżerów, samorządów terytorialnych w erze gospodarki cyfrowej
 • Gospodarka współdzielenia i nowe modele biznesowe
 • Transformacja cyfrowa firm, obywateli, klientów a proces zmiany
 • Fora dyskusyjne, blogi, chaty, Internet rzeczy (loT)
 • Media społecznościowe a proces budowania relacji

Dzień 2

 • Wiedza i informacje. Repozytoria wiedzy. Bzy wiedzy
 • Proces dzielenia się się wiedzą. Wykorzystanie nowych technologii w procesie dzielenia się wiedzą
 • Narzędzia IT pracy grupowej
 • Przypadek rządzi rozwojem. Wielkie porażki
 • Cyberbezpieczeństwo – zagrożenia dla internautów i firm

TRENER

Trener

dr Celina Sołek-Borowska, wykładowca akademicki, trener, z zakresu budowania zespołu, zarządzania zmianą, nowych technologii, przedsiębiorczości i kreatywności. Trener w projektach finansowych z europejskiego funduszu społecznego: Wschód Biznesu dla start upów, Przygotowanie do eksportu dla małych i średnich firm, Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu dla małych i średnich firm. Doradca akademicki w programie CEMS  w ramach projektów biznesowych realizowanych przez studentów na zlecenie partnerów korporacyjnych, wykładowca na uczelniach zagranicznych w ramach programów Erasmus: Uniwersytet Gran Canaria (Hiszpania), Uniwersytet Hertfordshire (Wielka Brytania).

  Zapisz się na szkolenie

   Zapisz się na kurs