Dostępność cyfrowa JST

Samorządy stoją przed wyzwaniem dostosowania swoich stron internetowych do wymogów Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Spełnienie wymogów Ustawy, a tym samym uniknięcie ewentualnych kar nakładanych przez Kancelarię Premiera, wymaga nieraz głębokich zmian w zasobach internetowych JST. Zmian wymaga także sam proces wytwarzania dokumentów (pliki Word, PDF, Excel, PowerPoint itp.) oraz publikacji ich w BIP czy na innych stronach JST. Dostępność cyfrowa stanowi istotne wyzwanie finansowe i kadrowe dla każdej JST, może jednak przynieść znaczące korzyści Twojej JST oraz lokalnej społeczności. Wśród najważniejszych wymienić można poprawę jakości obsługi osób z niepełnosprawnościami w Internecie czy budowę pozytywnego wizerunku Twojej JST.

Dlaczego warto

Nasze szkolenie pomoże Ci nie tylko lepiej zrozumieć i stosować w praktyce wymagania ustawy, ale przede wszystkim pomoże Ci ułożyć i wdrożyć plan działań dostosowawczych, który uwzględni możliwości finansowe i kadrowego Twojego urzędu. Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się:

 • jak identyfikować bariery w dostępności strony internetowej i BIP Twojej JST
 • jak planować i wdrażać działania na rzecz zwiększenia dostępności cyfrowej
 • jak uwzględnić wymogi nakładane przez Ustawę w trakcie prowadzonych zamówień publicznych
 • jak w praktyce weryfikować dostępność cyfrową stron internetowych i usług cyfrowych
 • jak tworzyć dostępne cyfrowo dokumenty Word, PDF, Excel i PowerPoint
 • jak modelować wewnętrzne procesy organizacyjne, tak by zapewnić większą dostępność cyfrową usług JST dla osób z niepełnosprawnościami
 • jak wykorzystać działania na rzecz dostępności w budowaniu pozytywnego wizerunku Twojej JST

Szkolenie: DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA JST

Dla kogo

Koordynatorzy ds. dostępności, specjaliści ds. zamówień publicznych, pracownicy działów IT JST, pracownicy działów promocji i komunikacji społecznej JST.

Program szkolenia

Szkolenie online w formule warsztatów w godz. 9:00 – 13:00, 12 października 2021 r.

 • Omówienie praktycznych aspektów dostępności cyfrowej
 • Potrzeby osób z niepełnosprawnościami w korzystaniu ze stron internetowych JST
 • Dostępność cyfrowa JST – studia przypadków
 • Samoocena dostępności cyfrowej stron internetowych
 • Dostępność cyfrowa w zamówieniach publicznych – zapisy w SIWZ oraz odbiór prac
 • Przygotowanie dostępnych cyfrowo dokumentów Word, PDF, Excel PowerPoint

TRENER

Trener

Krzysztof Garski, ekspert dostępności cyfrowej. W ramach obowiązków koordynatora ds. dostępności cyfrowej w Biurze Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku opracował zestaw działań identyfikujących potrzeby w zakresie dostępności cyfrowej oraz wdrożył działania na rzecz zwiększenia dostępności zasobów internetowych. Trener i prowadzący szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej w sektorze publicznym i prywatnym.

  Zapisz się na szkolenie

   Zapisz się na kurs