Subskrypcja kwartalnika Makrotrendy


Formularz subskrypcyjny:

Prosimy o uważne wpisywanie adresu e‑mail. Podanie błędnego adresu uniemożliwi poprawne zakończenie procesu rejestracji!


e‑mail:

Chcę otrzymywać na podany wyżej adres e‑mail informacje od Gdańskiej Akademii Bankowej

Potwierdzam prawdziwość moich danych osobowych i zgadzam się na ich przetwarzanie w ramach działalności Gdańskiej Akademii Bankowej (w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową).

Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwi przyjęcie niniejszenie zgłoszenia.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż moje dane NIE będą przekazywane innym podmiotom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia moich danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt z Organizatorem Gdańskiej Akademii Bankowej – Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, ul. Do Studzienki 63, 80‑227 Gdańsk, biuro@gab.com.pl.

Więcej informacji na ten temat: www.gab.com.pl


Po wysłaniu zgłoszenia, na wyżej podany adres e‑mail zostanie przesłany odnośnik do strony potwierdzającej zgłoszenie. Aby zakończyć proces rejestracji należy w ciągu 24 godzin odebrać e‑mail i kliknąć przesłany odnośnik.